• MUA NỀN ĐẤT HAY NHÀ BẤT KỲ ĐƯỢC TẶNG KIOS Ở KHU KINH DOANH CHỢ PHỐ ĐÊM NHẬT -THÁI - SING
  • THAM QUAN DỰ ÁN CÓ CƠ HỘI TRÚNG 05 GIẢI ĐẶC BIỆT TẶNG 05 KIOS VÀ TRÚNG THƯỞNG KHÁC
XEM VIDEO KHU KINH TẾ ĐÊM